Privacy Policy

Voordeelkoning.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder staat beschreven hoe Voordeelkoning.nl met uw gegevens omgaat.

Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwd bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden geopenbaard. De informatie die u aan Voordeelkoning.nl geeft, zal met de grootste zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ons, is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

Bij elk bezoek aan onze websites herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statische doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website.

Voordeelkoning.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enig andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met:

Voordeelkoning.nl

info@voordeelkoning.nl


Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres. 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@voordeelkoning.nl

Over communicatie per e-mail

  • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: ........................

Over communicatie per brief

  • Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Over communicatie per telefoon

  • Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met: info@voordeelkoning.nl